Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Cookiebeleid
Cookies toestaan.

Insulinepomp:
Diabetes en zwangerschap

Voor vrouwen met diabetes type 1 en diabetes type 2 die zwanger willen worden is een goede voorbereiding onmisbaar. 

Wanneer besloten wordt tot gezinsuitbreiding, is de gezondheid van het toekomstige kind de eerste zorg van een aanstaande ouder. Het onder controle houden van bloedglucosewaarden is belangrijk voor een gezonde moeder en kind. Dit kan tijdens de zwangerschap een uitdaging vormen door voortdurend veranderende behoefte aan insuline.

InSulinepomptherapie: MINIMED® 640G met smartguard

De MiniMed® 640G™-insulinepomp kan helpen de streefwaarden te behouden en hypoglykemie* te verminderen. Het eenvoudig beheren van je insulinebehoefte zorgt voor een flexibelere levensstijl. De bolus wizard®-functie maakt het berekenen van de insulinehoeveelheid eenvoudiger, omdat deze de berekening uitvoert op basis van de inname van koolhydraten, de bloedglucosewaarden, de insuline-koolhydraatratio en de hoeveelheid actieve insuline in je lichaam. Dit helpt om ervoor te zorgen dat je exact de juiste hoeveelheid insuline toegediend krijgt die nodig is om je bloedglucosewaarden onder controle te houden.

De MiniMed 640G-insulinepomp heeft een veiligheidssysteem. Wanneer er iets ongewoons wordt gedetecteerd, waarschuwt de pomp je dat je direct actie moet ondernemen.

Waarom de MINIMED® 640G

Uw insulinewaarden veranderen per week bij een zwangerschap. Het strikt onder controle houden van bloedglucosewaarden is gedurende de zwangerschap één van de doelen voor alle vrouwen met type 1 diabetes. De HbA1c-waarde dient elke 3 maanden gecontroleerd te worden teneinde deze onder 7% (53 mmol/L) te houden, of onder de door de uw arts en/of diabetesverpleegkundige bepaalde doelwaarde.*

Om deze reden vinden vrouwen het vaak nodig hun therapie te intensiveren om zonder hypoglykemie hun glykemische doelen te bereiken. Dit kan het volgende omvatten:

  • Kleine correctiebolussen gedurende de dag als de waarde buiten het bereik ligt, waardoor meer injecties nodig zijn.
  • Nauwkeurigere insulinedoses voorafgaand aan maaltijden om de strakke bloedglucosewaarden na maaltijden te handhaven en extra correcties te voorkomen.
  • Bloedglucosewaarden regelmatig controleren om eventuele aanpassingen op te baseren.

Ervaringsverhaal van Tara

Tara vertelt over haar ervaringen met de MiniMed 640G insulinepomp in combinatie met Smartguard tijdens haar zwangerschap.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De vergoedingscriteria voor Continue Glucose Monitoring(CGM) zijn sinds juni 2017 uitgebreid. Vanaf nu komen vrouwen met diabetes die zwanger willen worden (of al zwanger zijn) in aanmerking voor een voorvergoeding van CGM. Dit betekent dat meer mensen toegang krijgen tot innovatieve technologieën, zoals MiniMed 640G met SmartGuard en Guardian Connect (BG-waarden op je smartphone, zonder insulinepomp te gebruiken). Neem contact op met je zorgverzekeraar of diabetesbehandelteam voor meer informatie.

Meerdere dagelijkse injecties (MDI): i-Port en Guardian Connect

De meeste mensen met diabetes, die insuline spuiten, maken gebruik van de therapie MDI. Medtronic biedt ook oplossingen voor deze therapie: Het Guardian Connect-systeem en de i-Port.

Het Guardian Connect-systeem maakt gebruik van slimme technologie om te voorspellen wanneer u te hoog of te laag gaat. Het is de enige momenteel beschikbare1 CGM(Continue Glucose Monitoring) die u op elk gewenst moment, van 10 tot 60 minuten vooraf, via uw smartphone waarschuwt als u in de richting gaat van een hypo of hyper. Lees meer op de website van Guardian Connect.

Met de i-Port Advance kunt u pijnloos insuline spuiten. Met één prik zelf 3 dagen pijnloos insuline spuiten en voorkom spuitplekken. Lees meer informatie over de i-Port Advance.